Daňově uznatelné náklady

Daňově uznatelné náklady

  • Publikováno: 7.7.2010
  • Typ: otázky & odpovědi
  • Zdroj: Práce a mzda 2010/7

Ing. Bc. Marcel Pitterling

Společnost s. r. o., mám dva zaměstnance. Zaplatila jednomu zaměstnanci kurz angličtiny, na závěr kurzu oběma zaměstnancům zaplatila jazykový pobyt v zahraničí. Mohou tyto výdaje za jazykové vzdělání zaměstnanců považovat za daňově uznatelné výdaje?

Pro správné posouzení celého případu chybí v zadání jedna zásadní informace o tom, zda jazykové vzdělání zaměstnanců souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, tj. spol. s r. o. Podle ust. § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů lze za výdaje/náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů považovat také výdaje/náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců podle jiného právního předpisu s odkazem na zákoník práce, přičemž není nutné rozlišovat, zda se jedná o prohlubování kvalifikace nebo o zvyšování kvalifikace, a rekvalifikací zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího zaměstnanost (tj. zákon o zaměstnanosti), pokud souvisejí s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V daném případě je tedy nutné zkoumat souvislost vynaložených výdajů/nákladů na jazykové vzdělání zaměstnanců s předmětem činnosti spol. s r. o. Pokud bychom totiž žádnou souvislost nenašli, bylo by aplikovatelné ust. § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 výše uvedeného zákona o daních z příjmů, podle kterého za výdaje/náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů nelze uznat také nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě možnosti používat vzdělávací zařízení s výjimkou zařízení uvedených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 až 3 téhož zákona. Z uvedeného vyplývá, že vzdělávání zaměstnanců, které nijak nesouvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele (resp. výdaje na uskutečnění takového vzdělávání) nelze u zaměstnavatele zahrnout do daňově uznatelných výdajů/nákladů. Znovu je nutné podotknout, že v daném případě nelze správný postup posoudit, neboť není znám předmět činnosti spol. s r. o., nicméně považuji odkazy na relevantní ustanovení zákona o daních z příjmů za dostatečné vodítko pro správný postup v této věci.

Související předpisy:
- § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.
- § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.


Klíčová slova

Obsah dokumentu

Komerční sdělení