Evropská versus světová chudoba

Evropská versus světová chudoba

  • Publikováno: 3.9.2009
  • Typ: výklady
  • Zdroj: Práce a mzda 2009/9

Bc. Petr Gola

Každý sedmý Evropan se dle evropských měřítek považuje za chudého. V porovnání se světem jsou však Evropané boháči. Vždyť desetina světa žije za dolar denně. Čech pobírající průměrnou mzdu potom patří mezi 13 % nejbohatších lidí světa.

Přestože EU, stejně jako ostatní vyspělé země světa, postihla citelně hospodářská krize, je životní úroveň v EU nejvyšší na světě. Občané se mohou v době rostoucí nezaměstnanosti spolehnout na propracovanou sociální síť. Délka podpory v nezaměstnanosti se v EU poskytuje nejdelší dobu a je poměrně vysoká. Vysoké jsou i následně vyplácené sociální dávky. Životní minimum je stanovené zákonem ve všech členských zemích EU.

Bohatý sever, chudý jih

Čtyři pětiny celkového světového bohatství vlastí necelých 20 % lidí. Důvodem je obrovský ekonomický rozdíl mezi bohatými vyspělými státy a chudými zeměmi. Nejbohatší jsou pochopitelně občané v nejvyspělejších zemích (USA, Japonsko, Kanada, západní Evropa, Austrálie či arabské země). Nejhůře jsou na tom Afričané. Celkově můžeme říci, že světové bohatství je drženo z větší části na severní polokouli.

Světová chudoba = 1,25 dolaru na den

Dle definice Světové banky je absolutní chudoba život za méně než 1,25 dolaru na den. V současné době tak žije na světě více než 1,4 miliardy lidí v absolutní chudobě, kdy lidé nemají dostatečný přístup k jídlu a vodě. Chudoba je jedním z nejzávažnějších problémů současného světa. Nulová absolutní chudoba je mimo EU ještě v Norsku, Islandu, Švýcarsku, Austrálii, Novém Zélandu, USA, Kanadě, Japonsku, Koreji, ale také např. v Ománu, Saudské Arábii. Lidí žijících za méně než 1,25 dolaru denně je nejvíce v Africe. Přes více než 80 % lidí má menší denní příjem než 1,25 dolaru ve třech zemích – Tanzanii, Libérii a Burundi. Světovým problémem zůstává především skutečnost, že nejchudší země mají nejvyšší přírostky obyvatel. Jedním z důvodů je skutečnost, že Afričané jsou z velké části odkázáni na zemědělství. Chybí však potřebná technika. Venkovské rodiny, tak chtějí mít co nejvíce dětí, aby byl dostatek pracovních sil a současně měli rodiče zajištěnu podporu ve stáří.

Evropská chudoba je pouze relativní

Vzhledem k sociální vyspělosti členských zemí EU, nejsou občané ohroženi absolutní chudobou. Občané se mohou totiž spolehnout na státní pomoc. Nejnižší životní minimum pro jednotlivce je v Bulharsku, kde činí cca 25 euro měsíčně. Každý občan v členských zemích EU pobírající sociální dávky se tak nepovažuje dle světového měřítka chudoby za chudého. Pokud ne, tak se jedné o lidi, kteří si zvolili život na okraji společnosti dobrovolně. Nepobírají sociální dávky a jejich počet je nízký. Sociální politika v EU je na nejvyšší úrovni na světě. Sociální jistoty v době nemoci, nezaměstnanosti, penze zajišťují občanům důstojné podmínky. Státní dávky sociální povahy navíc výrazně snižují počet „chudých“ občanů v zemi. V EU a vyspělých evropských zemích (Norsko, Island, Švýcarsko) je celkové daňové zatížení občanů výrazně vyšší (tj. včetně sociálního a zdravotního pojištění) než v ostatních vyspělých mimoevropských zemích světa. Jedním z důvodů je právě propracovaná evropská sociální politika, která v mnoha zemích narazila na své možnosti a je výrazně štědřejší. Většina Evropanů samozřejmě odvede do systému více peněz než čerpá. Ke snižování daní dochází ovšem i v Evropě, což přináší nižší finanční prostředky na státní dávky, které se v některých zemích tak alespoň nezvyšují (při inflaci tak reálně klesají). Největší a nejpropracovanější síť sociálních dávek je v EU poskytována ve Švédsku. Díky nim klesá „chudoba“ ve Švédsku z 28 % na 12 % (snížení o 16 %). Švédsko totiž v minulosti usilovalo především o plnou zaměstnanost a budovalo stát blahobytu. Nejméně aktivní v oblasti státních dávek jsou: Itálie, Španělsko a Řecko, kde se počet „chudých“ díky státním dávkám snižuje pouze o 4 % a „chudý“ je po jejich obdržení každý pátý. Poměrně nízké jsou státní dávky i na Maltě a Kypru, kde pro tyto dvě země je charakteristické, že většina státních plateb je stanovena v paušální výši (např. podpora v nezaměstnanosti či nemocenská).

EU: nejméně chudých v Česku, nejvíce v Lotyšsku

Přestože Evropané bohatnou, roste počet lidí ohrožených „chudobou“. Česko patří v tomto směru mezi evropské premianty. „Chudý“ je pouze každý desátý, což je nejméně ze všech zemí. V Česku je chudý každý s příjmem nižší než 2 878 euro za rok, v Lucembursku s příjmem pod 17 808 euro. Za chudého se při evropském srovnání považuje každý s čistým příjmem nižším než 60 % mediánu (tj. včetně všech sociálních dávek, přídavků a příspěvků). Z tohoto důvodu je příjmová hranice chudoby v každé zemi jiná. „Chudí“ Evropané však mají díky propracované evropské sociální politice zajištěny důstojné podmínky k životu, evropská „chudoba“ je materiálně sociální povahy, nikoli existenční jako v Africe či Asii. V současné době je nejnižší míra chudoby v Česku, v Nizozemí a na Islandu (10 %). Nejvíce lidí ohrožených „chudobou“ je naopak v Lotyšsku (23 %) a v Řecku (21 %). V uvedených 29 zemích v tabulce žije celkem tedy 80 miliónů občanů v chudobě.

Lucembursko: 1 484 euro měsíčně = „chudoba“

Hranice chudoby závisí především na výši mediánu (v čistém – po zdanění) v každé zemi, z tohoto důvodu je nejvyšší absolutní hranice chudoby v bohatých zemích. Vůbec nejvyšší je v Lucembursku – 1 484 euro měsíčně. Tato částka platí pro jedince. U rodiny už nestoupá diametrálně. Např. v Německu činí:

  • u jedince částku 780 euro,
  • u samoživitele s jedním dítětem 1 143 euro,
  • u rodiny s jedním dítětem 1 583 euro,
  • u rodiny se třemi dětmi 2 111 euro.

Nejnižší absolutní částka chudoby za měsíc je v Lotyšsku a Litvě (127 euro). U Rumunska a Bulharska není tento údaj k dispozici, absolutní částka by však byla v těchto zemích ještě nižší. Nejvíce jsou ve všech evropských zemích chudobou postiženi dlouhodobě nezaměstnaní občané (kteří již nepobírají podporu v nezaměstnanosti, ale nižší sociální dávky), mládež a ekonomičtí přistěhovalci s nízkou kvalifikací a neznalostí jazyka.

Příjmové nůžky se rozevírají

Příjmy nejlépe finančně ohodnocené desetiny občanů ve všech evropských zemích rostou. V současné době je rodinný příjem deseti procent nejlépe situovaných Čechů pětkrát vyšší než příjem deseti procent nejhůře situovaných lidí. V Německu činí příjmy horní desetiny čtvrtinu všech vyplacených mezd a platů. Soukromý majetek těchto lidí navíc činí 56 % veškerého soukromého bohatství lidí. Za bohaté se přitom v Německu považuje ten, jehož čistý měsíční příjem je vyšší než dvojnásobek mediánu. V současné době musí mít těchto 7 % občanů příjem vyšší než 3 300 euro čistého měsíčně. Na druhé straně je v Německu 1,6 miliónů předlužených domácností, jejichž měsíční příjmy nepostačují ani k úhradě úroků a splátek jejich závazků. Hlavními důvody vedoucí k předluženosti jsou: nezaměstnanost, ztráta partnera (rozvod, úmrtí, rozchod) a neúspěch v podnikání. Občané vyspělých zemí světa se dožívají vyššího věku. Stejně situace platí i uvnitř jednotlivých zemí.

Bohatí žijí déle

Bohatí jsou v průměru zdravější a dožívají se vyššího věku. „Chudí“ jsou častěji nemocní a umírají dříve než střední třída. Nezaměstnaní stráví za rok v nemocnici dvojnásobně delší dobu než pracující. Evropan pobírající nadprůměrnou mzdu se cítí zdravotně v pořádku z 60 %, zatímco „chudý“ z necelých 40 %. Nejvyššího věku se dožívají občané s nadprůměrnými příjmy ve vyspělých zemí světa. Tito občané berou život do svých rukou a současně se mohou spolehnout na vynikající zdravotní péči. Chudí jsou častěji nemocní než bohatí a umírají dříve než střední třída, např. depresemi trpí chudí v průměru dvakrát častěji než střední třída a i dalšími nemocemi jsou postiženi mnohem častěji (infarkty, diabetes, bolesti zad, problémy zažívacího traktu...). Nezaměstnaní stráví za rok v nemocnici dvojnásobně delší dobu než pracující. Zvýšené zdravotní problémy současně mají i samoživitelky, které trápí migrény a psychické problémy dvakrát více než vdané ženy. Práce v současné době přináší Evropanům stres, ale nezaměstnaní jsou ještě pod větším psychickým tlakem.

Počet chudých v EvropěPřístup zdarma

 

Mzdová praxe na zkoušku

 

Vyzkoušejte 10denní přístup ZDARMA!

Práce a mzda expert

Předplatné Práce a mzda minimum
v hodnotě 3 370 Kč

 

  Přístup zdarma

 


Klíčová slova

Komerční sdělení