Knihovna - fulltextové vyhledávání

Rozcestník pro předplatitele
Obálky knih Meritum Mzdy 2018, Účetnictví podnikatelů, Daňový řád

Publikace z řady Meritum online

 

 • Mzdy 2018
  • Komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert
 • Meritum Daň z příjmů 2018
  • Srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů (daň z příjmů fyzických osob, právnických osob, daňové a nedaňové výdaje, majetek a zásoby)
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert
 • Meritum Daň z přidané hodnoty 2018
  • Srozumitelný výklad problematiky DPH aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda expert
 • Meritum Účetnictví podnikatelů 2018
  • Srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2018
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda expert
 • Meritum Daňový řád 2017-2018
  • Přehledný průvodce problematikou správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda expert
Obálky knih komentáře

 

Publikace z řady Komentáře k právním předpisům online

 

 • Komentář k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  • Komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které novela – zákon č. 205/2015 Sb. – přináší.
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert
 • Komentář k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • Komentovaný zákon o zaměstnanosti má za cíl vytvořit povědomí zaměstnavatelů a dalších subjektů o jejich právech, povinnostech a zákonných postupech, jakož i o možnostech moderních forem spolupráce na trhu práce.
  • Dostupné pro předplatné:Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert
 • Komentář k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě
  • Na komentáři k novému zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě se podílel početný autorský kolektiv uznávaných odborníků na pracovní právo a právo správní

  • Cílem autorů bylo připravit komentář tak, aby mohl být užitečnou pomůckou při krocích provázejících transformaci státně-zaměstnaneckých vztahů v České republice.
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert
 • Komentář k zákonu č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
  • Cílem komentáře k zákonu o kolektivním vyjednávání je nejen podání vysvětlujícího textu, ale předložení praktické pomůcky všem, kteří se problematikou kolektivního vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv, sporů a jejich řešením zaobírají
  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda expert
 • Komentář k zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
  • Účelem komentáře je poukázat na význam zákona o inspekci práce, který stále není plně doceněn odbornou i laickou veřejností, ač dopustí-li se zaměstnavatel některého ze správních deliktů upravených právě v tomto zákoně, mohou jej postihnout poměrně významné, někdy až drakonické sankce.

  • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda expert
Vzory pracovněprávních dokumentů na Mzdové praxi

 

Vzory pracovněprávních dokumentů

 

 • K dispozici máte více jak 70 pracovněprávních vzorů ke stažení (.doc) aktualizovaných k 1. 1. 2016.

 • Vzory jsou k dispozici pro předplatné Práce a mzda vzory a Práce a mzda expert

Pracovněprávní dokumenty ke stažení

Vzory podle NOZ ke stažení

 

Obálka časopisu Práce a mzda

 

Časopis Práce a mzda

 

 • Časopis Práce a mzda je určen pro mzdové účetní, personalisty, manažery a podnikatele.
 • Kompletní archiv časopisu online od roku 2005
 • Veškeré články z časopisu v Knihovně.
 • Archiv časopisu Práce a mzda, tištěný časopis a články v knihovně jsou dostupné pro předplatné: Práce a mzda minimum, Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert

Online archiv časopisu Práce a mzda

 

 

Příloha Otázky a odpovědi

 

 • Každé 2 měsíce vychází příloha Otázky a odpovědi, která je součástí časopisu Práce a mzda
 • Otázky a odpovědi jsou určeny pro mzdové účetní, personalisty, manažery a podnikatele.
 • Kompletní archiv dostupných Otázek a odpovědí, které byly zveřejněny v časopisu Práce a mzda, je dostupný na portálu Mzdová praxe v sekci Otázky a odpovědi pro účetní.
 • Dostupné pro předplatné: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert

Archiv příloh časopisu Práce a mzda - Otázky a odpovědi

 

Náhled týdeníku Podtrženo, sečteno

 

Týdeník Podtrženo, sečteno

 

 • Týdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní Vám každý pátek přináší přehled nejdůležitějších událostí za uplynulých sedm dní ze mzdové a pracovněprávní oblasti. Naleznete ho ve svém e-mailu.
 • Dostupné pro předplatné: Mzdový informační servis, Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert.

Online archiv týdeníku Podtrženo, sečteno

 

Oborové tabulky pro pracovněprávní oblast - Mzdová praxe

 

Oborové tabulky

 

 • Aktuální oborové tabulky týkající se pracovně-právní oblasti. Např. cestovní náhrady, minimální mzda, tabulky týkající se sociálního zabezpečení, mezd a platů či daně z příjmů.
 • Dostupné pro předplatné: Mzdový informační servis, Práce a mzda minimum, Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert.

Aktuální oborové tabulky

 

 Daně a právo v praxi a účetnictví v praxi - náhled obálek

 

Online archiv časopisů Účetnictví v praxi a Daně a právo v praxi

 

 • Časopisu Účetnictví v praxi
  • Účetnictví v praxi je odborný tištěný měsíčník, který přináší čtenářům každý měsíc informace z oblasti účetnictví podnikatelů.
 • Časopis Daně a právo v praxi
  • Je určen pro účetní, daňové poradce, ekonomy, auditory, finanční manažery a zaměstnance státní správy.
  • Vychází pod odborným dohledem Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu a Ministerstva financí ČR.
  • Obsahuje aktuální výklady a informace z praxe a legislativy .

Online archiv časopisu Účetnictví v praxi a Daně a právo v praxi

 

 

Navíc dárek od nás