Žádost o vrácení platby zaplacené omylem za daňového dlužníka

Náhled dokumentu
 

Žádost o vrácení platby zaplacené omylem za daňového dlužníka

DOKUMENT JE PŘÍSTUPNÝ V PRODUKTECH: Práce a mzda standard, Práce a mzda vzory, Práce a mzda expert

PŘIHLAŠTE SE NEBO SI OBJEDNEJTE BĚHEM 5 MINUT NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K MNOHA UŽITEČNÝM INFORMACÍM.

Datum publikování: 16. 4. 2010
Autoři: JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková
Typ: vzory
Zdroj: Meritum Daně
Žádost o vrácení platby zaplacené omylem za daňového dlužníka Správce daně je povinen přijmout každou platbu daně, i když není provedena daňovým dlužníkem. V případě, že někdo zaplatí za daňového dlužníka omylem, může požádat správce daně o vrácení platby. Při podání žádosti musí žadatel prokázat zřejmý omyl při úhradě a nesmí mít současně vlastní daňový nedoplatek. Nelze-li žádosti vyhovět, vydá správce daně žadateli potvrzení o došlé platbě a o totožnosti daňového dlužníka, na úhradu jehož daňového nedoplatku byla platba v důsledku jím způsobené chyby zaevidována. Finančnímu úřadu v ........... Daňový subjekt: název sídlo, DIČ V ........... dne ........... Žádost o vrácení platby zaplacené omylem Dovolujeme si Vás požádat v souladu s ustanovením § 57 odst. 7 ZSDP o vrácení platby v částce 15.000 Kč, kterou jsme zřejmým omylem poukázali z našeho účtu na úhradu daně z příjmů právnických osob jiného daňového subjektu. Při kontrole výpisu z účtu jsme zjistili, že na příkazu do banky bylo jako variabilní symbol uvedeno nikoliv naše DIČ, ale DIČ našeho obchodního partnera. Jednalo se o chybu naší účetní a zřejmý omyl, který prokazujeme daňovým přiznáním, podle kterého jsme měli povinnost uhradit daň ve výši 15.000 Kč; dále přikládáme čestné prohlášení účetní a čestné prohlášení našeho obchodního partnera, kterému nevznikla povinnost platit daň z příjmů právnických osob. Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti. ............................... podpis statutárního orgánu Použité zkratky: ZSDP - zákon č. 337/1992 Sb., o právě daní a poplatků DIČ - daňové identifikační číslo