Naši autoři

Naši autoři

Ing. Miloslav Bulla

Ing. Miroslav Bulla

 

Mzdový účetní, hlavní účetní, OSVČ v oblasti účetnictví a mezd. Autor pravidelného týdenního emailového zpravodaje Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní.
Mgr. David Borovec

Mgr. David Borovec

 

Advokátní koncipient v advokátní kanceláři Randl Partners; externí doktorand při katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze. Specialista na oblast pracovního práva a zaměstnanosti.
JUDr. Dominik Brůha

JUDr. Dominik Brůha

 

Advokát se specializací na pracovní právo a právo ve zdravotnictví. Zprostředkovatel a rozhodce kolektivních pracovních sporů zapsaný na seznamu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Autor řady odborných článků a publikací.
JUDr. Petr Bukovjan

JUDr. Petr Bukovjan

 

Lektor a poradce v oblasti pracovního práva. Vedl 5 let kontrolního oddělení úřadu práce a více než 10 let úzce spolupracuje s AG vzdělávací agenturou. Má bohatou publikační činnost a je autorem nebo spoluautorem řady odborných publikací. Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.

Ing. Antonín Daněk

Ing. Antonín Daněk

 

Absolvent Vysoké školy ekonomické, od roku 1993 zaměstnanec VZP ČR. Specialista na oblast zdravotního pojištění, dlouhodobě publikuje výklady a přednáší témata z oblasti zdravotního pojištění pro odbornou veřejnost..

Katarína Dobešová

Katarína Dobešová

 

Pracovnice Ministerstva financí ČR, odbor legislativy daně z příjmů ze závislé činnosti. Specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.

Vladislava Dvořáková, DiS.

Vladislava Dvořáková, DiS.

 

Mzdová auditorka, zabezpečuje služby v oblasti mzdového účetnictví, personalistiky, mzdového a pracovněprávního poradenství a rekonstrukce mezd. Lektorka pro komerční a veřejnou sféru v daných oblastech.

Ing. Alena Chládková

Ing. Alena Chládková

 

Ředitelka AG vzdělávací agentury, lektorka a poradkyně pro oblast personální a odměňování s dlouholetou praxí v oblasti personální a odměňování ve velké organizaci. Autorka řady odborných publikací a článků. Členka redakční rady časopisu Práce a mzda.

JUDr. Eva Janečková

JUDr. Eva Janečková

 

Specialistka na oblast ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích s bohatými pracovními zkušenostmi z působení na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Věnuje se i otázkám zaměstnávání matek a mateřské a rodičovské dovolené. Autorka řady odborných článků a publikací.

JUDr. Bohuslav Kahle

JUDr. Bohuslav Kahle

 

Dlouholetý vedoucí odboru na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, spoluautor komentáře k zákoníku práce. Specialista na otázky pracovního práva. Bývalý šéfredaktor časopisu Práce a mzda.

JUDr. Radim Langer

JUDr. Radim Langer

 

Odborník na právní problematiku lékařské posudkové služby v sociální oblasti, pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí.

JUDr. Jan Přib

JUDr. Jan Přib

 

Pracovník legislativního odboru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Specialista na oblast sociálního pojištění, autor komentáře k zákonu o nemocenském pojištění. Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.

JUDr. Nataša Randlová

JUDr. Nataša Randlová

 

Advokátka se specializací na pracovní právo a související oblasti, partnerka advokátní kanceláře Randl Partners, je autorkou řady pracovněprávních publikací a přednášející na domácích i zahraničních konferencích. Nataša Randlová vyučuje pracovní právo na katedře andragogiky FF UK a je členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády pro pracovní právo a sociální věci. Získala ocenění Právník roku, v mezinárodním měřítku je uznávaným odborníkem, např. podle PLC Which Lawyer. V publikaci Chambers Europe v letech 2012 a 2013 získala nejvyšší možné ocenění „Star Individual“.

JUDr. Marie Salačová

JUDr. Marie Salačová

 

Dlouholetá pracovnice Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí. Uznávaná specialistka na problematiku poskytování cestovních náhrad a stravného, pracovní doby a daní z příjmů. Autorka a spoluautorka řady publikací.

Ing. Jiří Stýblo

Ing. Jiří Stýblo

 

Dlouholetý výkonný ředitel České manažerské asociace, pedagog Vysoké školy finanční a správní, autor odborných článků a publikací. Specialista na oblast personalistiky.

JUDr. Bořivoj Šubrt

JUDr. Bořivoj Šubrt

 

Odborný poradce v oblasti pracovního práva a uznávaný lektor a autor odborných publikací. Jako člen expertního týmu jmenovaného ministrem práce a sociálních věcí se účastnil přípravy velké koncepční novely zákoníku práce, je předsedou AKV. Člen redakční rady časopisu Práce a mzda.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

 

Ředitel personálně poradenské společnosti Consilium Group, pedagog na Právnické fakultě UK, autor a spoluautor řady odborných publikací z personální oblasti. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů a byl jejím viceprezidentem.