Předplatné služby Práce a Mzda na rok 2019

Předplatné služby Práce a Mzda na rok 2019

 

 

 

Práce a mzda
Digital

 

2 995 Kč bez DPH

 

Objednat předplatné  

Práce a mzda
Optimum

 

4 990 Kč bez DPH

 

Objednat předplatné  

Práce a mzda
Komplet

 

9 495 Kč bez DPH

 

Objednat předplatné  

Pracovní situace z pracovněprávní oblasti  InfoJedná se o stručný a výstižný popis řešení. Pracovní situace odpovídají reálným činnostem a problémům, které ve své praxi řeší mzdové účetní, personalisté a právníci v pracovním právu. Pro potřebu kompletního porozumění problematiky je na pracovní situace navázán související obsah, jako jsou právní předpisy, otázky a odpovědi, výklady a další související dokumenty.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Právní předpisy  InfoPlné znění právních předpisů, které se týkají pracovněprávní oblasti.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Časové znění právních předpisů  InfoMožnost podívat se na platnost právního předpisů k určitému datu. V rámci časových řezů je zaznamenán kompletní vývoj právního předpisu.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Změny v legislativě  InfoKompletní přehled projednávaných změn v právních předpisech v jedné přehledné tabulce.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Otázky a odpovědiInfo  Nejčastěji pokládané dotazy z pracovněprávní oblasti, které jsou zodpovězené předními odborníky. V Otázkách a odpovědích můžete jednoduše vyhledávat a nalézt tak odpověď na Váš konkrétní problém, který řešil již někdo před Vámi.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Možnost položit dotaz odborníkovi  InfoJako předplatitel portálu Práce a mzda máte možnost se poradit s odborníkem a položit mu určitý počet dotazů z pracovněprávní oblasti dle Vašeho předplatného. Odpověď na dotaz dostanete do 14 dní.
3 dotazy za rok 5 dotazů za rok 10 dotazů za rok
Novinky pro mzdové účetní a personalisty  InfoV rámci portálu Práce a mzda Vás budeme informovat o nejdůležitějších změnách, které se dějí v pracovněprávní oblasti.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Týdeník Podtrženo, sečteno  InfoTýdeník Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní každý pátek přináší přehled nejdůležitějších událostí za uplynulých sedm dní ze mzdové a pracovněprávní oblasti.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Výkladové články k pracovněprávní problematice  InfoVýklady z oblasti mezd, pracovního práva a personalistiky, které pro Vás zpracovali přední odborníci z pracovněprávní oblasti.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Stanoviska AKV  InfoVyjádření kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání k řešení konkrétních pracovněprávních problémů. Stanoviska se přijímají především k vyjádření názoru na nejednoznačnou právní úpravu nebo k situacím, které dělají v praxi největší problémy.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Komentovaná judikatura  InfoŘešení konkrétních otázek pracovněprávní oblasti na základě analýzy soudních rozhodnutí. Odborní autoři vždy vybírají nejdůležitější pasáže rozsudků, komentují je, dávají do souvislostí, vysvětlují vývoj judikatury v závislosti na novelách předpisů a uvádějí i vlastní názor a doporučení, zejména u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
BOZP pro personalisty  InfoVýkladové články z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro Vás zpracovali přední odborníci na BOZP. Články mají pomoci personalistům zorientovat se v problematice BOZP, kterou ve své pracovní činnosti potřebují znát (pracovnělékařské služby, pracovní úrazy, školení BOZP apod.)
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Judikatura (připravujeme)  InfoDatabáze rozhodnutí národních soudů se vztahem k pracovnímu právu a s provázaností na příslušná místa českých předpisů, předpisů EU a dalších zdrojů. Zpracovány jsou oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí vrchních, krajských, městských, okresních a obvodních soudů a některá judikaturu nižších soudů.
Zatržítko Zatržítko Zatržítko
Tištěný časopis Práce a mzda  InfoOdborný měsíčník, který přináší cenné informace určené mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům i pracovníkům státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémům z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva a personální agendy.
Křízek Zatržítko Zatržítko
Online archiv časopisu Práce a mzda  InfoPřehled všech článků, který vyšly v časopisu Práce a mzda. Články jsou přehledně řazeny dle jednotlivých vydání a stran.
Křízek Zatržítko Zatržítko
Časopis Práce a mzda ke stažení v PDF  InfoOblíbený odborný měsíčník Práce a mzda ke stažení v pdf. Lze si ho jednoduše stáhnout a číst i ve Vaší čtečce.
Křízek Zatržítko Zatržítko
Pracovněprávní vzory (připravujeme)  InfoNabídka nejčastěji používaných vzorů smluv, dohod, žádostí a dalších dokumentů z pracovněprávní a mzdové oblasti, které jsou zpracovány odborníky a jsou ihned připraveny k vyplnění. Vzory jsou k dispozici ve formátu RTF.
Křízek Zatržítko Zatržítko
Online archiv časopsiu Bezpečnost a hygiena práce  InfoPřehled plného znění výkladových článků, které vyšly v časopisu Bezpečnost a hygiena práce online. Články čtenáře informují o technických normách, nařízeních vlády, vyhláškách a dalších závazných předpisech v oblasti bezpečnost a hygieny práce.
Křízek Křízek Zatržítko
Tištěná příloha Otázky a odpovědi jako součást tištěného časopisu  InfoJako součást tištěného časopisu Práce a mzda dostanete výběr nejaktuálnějších otázek z pracovněprávní oblasti, které jsou odborně zodpovězeny.
Křízek Křízek Zatržítko
Interaktivní vzory Smart docs (připravujeme)  InfoInteraktivní vzory Vám umožní během několika minut vytvořit smlouvy, dohody a další dokumenty v kvalitě garantované právní kanceláří. K dispozici budete mít portfolio smluv a dalších dokumentů, do kterých online doplníte údaje a odpovíte na dotazy, které Vám položí systém. Po doplnění si stáhnete okamžitě vyplněnou smlouvu připravenou k okamžitému použití. Funkcionalita by měla být dostupná v polovině roku 2019.
Křízek Křízek Zatržítko

 

Objednat předplatné  

Objednat předplatné  

Objednat předplatné  

Předplatné je poskytováno na kalendářní rok - tedy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Objednejte předplatné již nyní a získejte bonus navíc! - Zdarma přístup na portál www.mzdovapraxe.cz do konce roku 2018.

 

 

PORTÁL A ČASOPIS PRÁCE A MZDA

 

Odborný portál a časopis Práce a mzda přináší každý měsíc cenné informace určené mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům, pracovníkům státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémům z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva a personální agendy.

 

Vedle výkladů z uvedených oblastí přináší i komentované rozsudky soudů, připravované změny v legislativě, vzorově vyplněné tiskopisy a vzory smluv z pracovněprávní oblasti, knižní novinky, přehled školení aj.

 

Odborná úroveň článků je garantována autory, kteří jsou předními odborníky z poradenských a právních kanceláří, ministerstev, úřadů, vysokých škol a dalších institucí. Časopis vychází v odborné spolupráci s AKV – Asociací pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

 

 

AUTOŘI PORTÁLU A ČASOPISU PRÁCE A MZDA

 

 

Katarína Dobešová - expertka na daně

Katarína Dobešová

Expertka na daně

Pracovnice Ministerstva financí ČR, odbor legislativy daně z příjmů ze závislé činnosti. Specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních.

Bořivoj Šubrt

JUDr. Bořivoj Šubrt

Expert na pracovní právo

Odborný poradce v oblasti pracovního práva a uznávaný lektor a autor odborných publikací. Jako člen expertního týmu jmenovaného ministrem práce a sociálních věcí se účastnil přípravy velké koncepční novely zákoníku práce, je předsedou AKV.

Nataša Randlová

JUDr. Nataša Randlová

Expertka na pracovní právo

Autorka řady pracovněprávních publikací přednášející na domácích i zahraničních konferencích. Vyučuje pracovní právo na katedře andragogiky FF UK a je členkou Pracovní komise Legislativní rady vlády pro pracovní právo a sociální věci.

a další odborníci...