Formuláře

Formuláře

Formuláře finančního úřadu

 

Kód formuláře Název formuláře Formulář ke stažení Interaktivní formulář Elektronické podání
 25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [208 KB]    
 25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění [126 KB] [223 KB]  
 25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně [110 KB] [191 KB]  
 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [100 KB]    
 25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti [110 KB] [320 KB] EPO
 25 5466 Vyúčtování vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob ne právnických osob [157 KB] [318 KB] EPO
25 5405/D Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2016 [114 KB]   EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2016 [134 KB]   EPO
25 5404 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací vč. přílohy [184 KB]   EPO

 

Formuláře ČSSZ

 

Kód formuláře Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání
 89 542 11 Přehled o výši pojistného [196 KB] eTiskopis
 89 503 1 Oznámení o nástupu do zaměstnání [190 KB] eTiskopis
  Evidenční list důchodového pojištění   eTiskopis
 89 621 12 Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění [290 KB]  eTiskopis
 89 500 3 Přihláška do registru zaměstnavatelů [155 KB]  eTiskopis
 89 501 2 Odhláška do registru zaměstnavatelů [549 KB] eTiskopis

 

Formuláře zdravotních pojišťoven

Níže naleznete formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Název formuláře Formulář ke stažení XDP šablona
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele [51 KB] [705 B]
Hromadné oznámení zaměstnavatele [59 KB] [654 B]
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele [57 KB] [1313 B]
Žádost o potvrzení o bezdlužnosti [164 KB]  

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele [130 KB] [59 KB]
Hromadné oznámení zaměstnavatele [69 KB]  
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele [70 KB]   
Žádost o potvrzení o bezdlužnosti    

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Název formuláře Formulář ke stažení
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele [58 KB]
Hromadné oznámení zaměstnavatele [61 KB]
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele [61 KB]

 

Oborová zdravotní pojišťovna

Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele [84 KB]  [157 KB]
Hromadné oznámení zaměstnavatele [167 KB] [161 KB]
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele [209 KB]  

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele  [176 KB] [54 KB] 
Hromadné oznámení zaměstnavatele [190 KB] [60 KB]
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele  [193 KB] [77 KB] 
Žádost o potvrzení o bezdlužnosti  [123 KB]  

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Název formuláře Formulář ke stažení
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele [54 KB]
Hromadné oznámení zaměstnavatele [59 KB]
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele [60 KB]
Žádost o potvrzení o bezdlužnosti  [135 KB]

Veškeré formuláře jsou aktualizované k datu 5. 1. 2017.


Další daňové formuláře: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

* U formulářů označných nápisem POUZE ELEKTRONICKY lze učinit podání pouze elektronicky v souladu s § 72 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.