Formuláře

Formuláře

Formuláře finančního úřadu

 

Kód formuláře Název formuláře Formulář ke stažení Interaktivní formulář Elektronické podání
 25 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti PDF PDF  
 25 5460 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění PDF PDF  
 25 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně PDF PDF  
 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti PDF    
 25 5459 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti PDF PDF  
 25 5466 Vyúčtování vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob ne právnických osob PDF PDF EPO
25 5405/D Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2017 PDF PDF EPO
25 5405 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 PDF PDF EPO
25 5404 Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací vč. přílohy PDF PDF EPO

 

Formuláře ČSSZ

 

Kód formuláře Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání
 89 542 13 Přehled o výši pojistného PDF eTiskopis
 89 503 1 Oznámení o nástupu do zaměstnání PDF eTiskopis
  Evidenční list důchodového pojištění   eTiskopis
 89 621 13 Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění PDF eTiskopis
 89 500 4 Přihláška do registru zaměstnavatelů PDF eTiskopis
 89 501 3 Odhláška z registru zaměstnavatelů PDF eTiskopis
 89 620 2 Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství PDF eTiskopis
 89 113 0 Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) PDF eTiskopis
 89 549 5 Záznam o úrazu PDF eTiskopis
  Potvrzení zaměstnavatele (při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance) PDF eTiskopis
 89 127 10 Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu PDF eTiskopis
 89 381 9 Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)   ELDP12
  Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti PDF eTiskopis
  Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech PDF eTiskopis
 89 115 2 Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění PDF eTiskopis

 

Formuláře zdravotních pojišťoven

Níže naleznete formuláře jednotlivých zdravotních pojišťoven.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Název formuláře Formulář ke stažení XDP šablona
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele PDF XDP
Hromadné oznámení zaměstnavatele PDF XDP
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele PDF XDP
Žádost o potvrzení o bezdlužnosti PDF  

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání/XDP
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele PDF PDF
Hromadné oznámení zaměstnavatele PDF  
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele PDF XDP

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Název formuláře Formulář ke stažení
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele PDF
Hromadné oznámení zaměstnavatele PDF
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele PDF

 

Oborová zdravotní pojišťovna

Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele PDF PDF
Hromadné oznámení zaměstnavatele PDF
PDF
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele PDF  

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Název formuláře Formulář ke stažení Elektronické podání
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele  PDF PDF
Hromadné oznámení zaměstnavatele PDF PDF
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele  PDF PDF
Žádost o potvrzení o bezdlužnosti  PDF  

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Název formuláře Formulář ke stažení
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele PDF
Hromadné oznámení zaměstnavatele PDF
Přihláška a evidenční list zaměstnavatele PDF
Žádost o potvrzení o bezdlužnosti  PDF

Veškeré formuláře jsou aktualizované k datu 10. 5. 2018.

Pro správnou funkčnost všech formulářů si je vždy stáhněte a otevřete u sebe počítači. Pokud formulář otevřete v internetovém prohlížeči, nemusí Vám fungovat správně.


Další daňové formuláře: http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

* U formulářů označných nápisem POUZE ELEKTRONICKY lze učinit podání pouze elektronicky v souladu s § 72 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.