Cestovní náhrady

Cestovní náhrady

 

Stravné při tuzemské pracovní cestě

 

(§ 163 a § 176 ZP, vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.)

Délka pracovní cesty
v hodinách
Zaměstnavatel odměňující
mzdou (v Kč)
Zaměstnavatel odměňující
platem (v Kč)
 5 až 12  nejméně 78  78 až 93
 déle než 12, nejdéle 18  nejméně 119  119 až 143
 déle než 18  nejméně 186  186 až 223

 * S účinností od 1. 1. 2018 došlo k navýšení novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.

 

Stravné při zahraniční pracovní cestě

 

(§ 170 a § 179 ZP a vyhláška č. 401/2017 Sb.)

Stravné na zahraniční pracovní cestě se odvíjí od výše základní sazby stanovené pro příslušný stát. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vybrané základní sazby pro některé evropské státy.

Stát Výše a měna
 Belgie  50 EUR
 Bulharsko  35 EUR
 Dánsko  50 EUR
 Finsko  50 EUR
 Francie  45 EUR
 Irsko  45 EUR
 Německo  45 EUR
 Nizozemsko  45 EUR
 Norsko  55 EUR
 Polsko  35 EUR
 Rakousko  45 EUR
 Rumunsko  35 EUR
 Rusko  45 EUR
 Řecko  40 EUR
 Slovensko  35 EUR
 Slovinsko  35 EUR
 Španělsko  40 EUR
 Švédsko  50 EUR
 Švýcarsko  75 CHF
 Velká Británie  45 GBP

 * S účinností od 1. 1. 2018 došlo na základě vyhlášky č. 401/2017 Sb. ve výše uvedeném výběru ke zvýšení ze 45 EUR na 50 EUR u Belgie a ze 40 GBP na 45 GBP u Velké Británie.

 

Sazba základní náhrady za použití vozidla (za 1 km jízdy)

 

(§ 157 odst. 4 a 5 ZP, vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.)

 Typ vozidla Základní sazba v Kč
(nejméně)
 jednostopá vozidla a tříkolky  1,10
 osobní silniční motorová vozidla 4,00
 silniční motorová vozidla s přívěsem  4,60
 nákladní automobily, autobusy a traktory  8,00

 * S účinností od 1. 1. 2018 došlo k navýšení sazby pro osobní silniční motorová vozidla o 0,10 Kč (a tím pádem i sazeb pro další vozidla, které se z ní odvozují) novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.

 

 Průměrná cena pohonných hmot pro účely náhrady jízdních výdajů

 

(§ 158 odst. 3 ZP, vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb.)

Druh pohonné hmoty Cena za 1 litr v Kč
benzín 95 oktanů 30,50
benzín 98 oktanů 32,80
motorová nafta 29,80

* S účinností od 1. 1. 2018 došlo k dalšímu zvýšení průměrných cen novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 463/2017 Sb.