Vzory

Vzory

Ve složce Pracovněprávní vzory jsme pro vás připravili aktualizované verze vzorů k 1. 1. 2017.


Pracovněprávní vzory

Přístup k souborům v této složce je určen pouze pro odpovídající předplatné. Pokud jste předplatitelem, přihlaste se prosím. Případně si objednejte některou z našich produktových verzí.

  popis souboru Datum velikost
  Pracovní smlouva 6. 12. 2017 (44,5 kB)
  Dohoda o pracovní činnosti 6. 12. 2017 (37,5 kB)
  Dohoda o provedení práce 6. 12. 2017 (39,0 kB)
  Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 6. 12. 2017 (40,0 kB)
  Dohoda o dočasném přidělení 6. 12. 2017 (36,5 kB)
  Vznik pracovního poměru jmenováním 6. 12. 2017 (34,0 kB)
  Jmenování 6. 12. 2017 (32,5 kB)
  Dohoda o konání práce přesčas ve dnech pracovního klidu 6. 12. 2017 (46,0 kB)
  Dohoda o konání práce přesčas 6. 12. 2017 (39,5 kB)
  Dohoda o poskytnutí náhradního volna za práci přesčas 6. 12. 2017 (43,0 kB)
  Dohoda o poskytnutí příplatku za práci konanou ve svátek 6. 12. 2017 (38,0 kB)
  Dohoda o pracovní pohotovosti 6. 12. 2017 (41,0 kB)
  Nařízení práce na dny pracovního klidu 6. 12. 2017 (39,5 kB)
  Informování o obsahu pracovního poměru podle § 37 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 6. 12. 2017 (63,0 kB)
Změna obsahu pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy
Odpovědnost a náhrada škody
Mzdy, odstupné dovolená

Vzory v pracovněprávních vztazích

Přístup k souborům v této složce je určen pouze pro odpovídající předplatné. Pokud jste předplatitelem, přihlaste se prosím. Případně si objednejte některou z našich produktových verzí.

  popis souboru Datum velikost
  Pracovní smlouva - podrobná univerzální 26. 10. 2012 (89,5 kB)
  Pracovní smlouva + dohoda o zasílání mzdy/platu na účet 26. 10. 2012 (91,5 kB)
  Pracovní smlouva - běžná 26. 10. 2012 (74,0 kB)
  Pracovní smlouva - pro vedoucího zaměstnance 26. 10. 2012 (89,5 kB)
  Pracovní smlouva + dohoda o konkurenční doložce 26. 10. 2012 (92,5 kB)
  Jmenování do funkce 11. 12. 2012 (52,0 kB)
  Výzva uchazeči o zaměstnání 11. 12. 2012 (51,0 kB)
  Oznámení volného pracovního místa Krajské pobočce ÚP ČR 11. 12. 2012 (53,5 kB)
  Dohoda o pracovní činnosti - podrobná 26. 10. 2012 (66,0 kB)
  Dohoda o pracovní činnosti + sjednání dalších nároků 26. 10. 2012 (73,5 kB)
  Dohoda o provedení práce + sjednání podmínek postupného plnění sjednané práce 26. 10. 2012 (63,5 kB)
  Dohoda o provedení práce - běžná 26. 10. 2012 (59,5 kB)
  Dohoda o provedení práce + podmínky odstoupení 26. 10. 2012 (63,0 kB)
  Dohoda o pracovní pohotovosti 26. 10. 2012 (51,0 kB)
Změna obsahu pracovního poměru
Skončení pracovního poměru
Ostatní vybrané dokumenty a vnitřní předpisy
Mzdy, odstupné, dovolená
Dohody o odpovědnosti a náhrada škody